MediaTek MT5561 是以 ARM11 為基礎的智慧型電視平台,專為入門級聯網式數位電視市場而設計,在極具競爭力的成本架構的前提下,提供全球廣播及聯網式串流功能。MT5561 配備整合式全球廣播解調器,可支援的制式包括 ATSC/DVB-C/DVB-T。它亦支援 1080p FHD AVC 影片轉檔程式,並提供更豐富的多媒體影音功能。

Specifications

Processors

CPU Type

ARM11

CPU Bit

32-bit

CPU Cores

Single (1)

Max CPU Frequency

700MHz

Display

Max Display Resolution

1920 x 1080

Video Decoding

AVS, H.264, MPEG-1/2/4, RMVB, VC-1, VP-8

Audio Decoding

MP3

Max Refresh Rate

60Hz

3D

Yes

Interfaces

Interfaces

CVBS, HDMI, VGA (d-sub), YPbPr